Simultani prevod

Biti član Congress Rental Network Bosch Međunarodne mreže, znači imati na raspolaganju najbolju tehnologiju (Integrus - DCN Next Generation). Korišćenjem kvalitetnog zvučnog sistema i opreme za simultani prevod, u mogućnosti smo da damo veliki potencijal vašoj konferenciji i događajima [tj. pružamo pokrivenost 31 jezika u isto vreme, kontrola mikrofona i prevodilačkih puteva preko softvera kojim upravlja tehničar, mogućnost digitalnog zapisa, itd], kako bi vi bili zadovoljni u svakom pogledu! U našoj ponudi možete naći ISO 4043 kabine za simultano prevođenje holandskog proizvođača Audipack. Ove kabine zadovoljavaju međunarodne standarde za simultano prevođenje, poseduju ventilaciju, zvučno su izolovane itd. U ponudi imamo i kabine za tri prevodioca. Od nas možete slobodno potražiti ISO sertifikat kabine, mi ga posedujemo. Bosch oprema za simultano prevođenje u skladu sa najnovijim svetksim trendovima i standardima, kontrola prevodilačkih pulteva uz pomoć programa Bosch DCN-SWSI Conference Software Simultaneous Interpretation i tehničari koji su svake godine u obavezi da obnavljaju sertifikat u fabrici Bosch su garancija da čete od nas dobiti vrhunsku tehničku podršku. Ministarska konferecija OEBS 2015 u saradnji sa našim partnerom PC Podimatas, NATO sastanak u Beogradu, tehnička podrška Predsednika Srbije, Savet Evrope, mnoge konferencije EU, Interpol u Budvi su samo neke od naših referenci..

 • Audiopack Silent 9300L

  Audiopack Silent 9300L

 • Bosch RECEIVER

  Bosch RECEIVER

 • Radiator lbb 4511

  Radiator lbb 4511

 • Bosch CCU

  Bosch CCU

 • DCN

  DCN

 • oprema za simultani prevod

  Oprema za simultani prevod

 • OSCE 2015 Belgrade

  OSCE 2015 Beograd